Ansökan om verksamhetsbidrag

Steg 1 av 5

  • Uppgifter om sökande mm

  • Uppgifter om kontaktperson

  • Information och medgivande enligt Personuppgiftslagen - Pul

    Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, Källvikenstiftelsen, och används för att administrera ansökningen. Genom att fylla i uppgifterna lämnas samtycke till detta.