Källvikenstiftelsen har sin grund från Källvikens kursgård
som drevs av Försvarsutbildarna under perioden 1948 – 2010

Kursgården såldes 2010 och för kapitalet bildades Källvikenstiftelsen.
Mer om bakgrunden finns under fliken ”Historik”

Stiftelsens uppgift är att använda kapitalet så att det i framtiden blir till nytta för den frivilliga försvarsrörelsen och andra ändamål till stöd för Sveriges försvar jämte fredsbevarande åtgärder och annan humanitär och samhällsnyttig verksamhet.