Välkommen till Källvikenstiftelsen.

Verksamheten har nu varit igång sedan 2012 och stiftelsen har under årens lopp kunnat bidra till många föreningar över hela landet som bedriver verksamhet i stiftelsens anda.

Såväl sidan som ansökningsförfarandet har varit oförändrat under dessa år, och med den tekniska och digitala utvecklingen behöver såväl sidan som våra interna rutiner förnyas.

Just nu pågår arbetet med denna förnyelse.

Det är ändå möjligt att söka bidrag från Källvikenstiftelsen på den provisoriska mall som finns på länk under sidan ”Hur söker man”.
Sista dag för ansökan i den omgång som nu pågår är den 1 september.

__________________________________________________________

Stiftelsens uppgift är att använda kapitalet så att det i framtiden blir till nytta för den frivilliga försvarsrörelsen och andra ändamål till stöd för Sveriges försvar jämte fredsbevarande åtgärder och annan humanitär och samhällsnyttig verksamhet.