Kontakt

Källvikenstiftelsen leds av en styrelse

Styrelsens ledamöter är aktiva i såväl Stiftelsens administration som beredning av ansökningar.
Varje ledamot i styrelsen har ansvar för, och kompetens inom, olika områden av styrelsens arbete.

Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor och står även under Länsstyrelsens kontroll.

Kontakt med Stiftelsen tas enklast med e-post:
fornamn.efternamn@kallvikenstiftelsen.se

Styrelse

Roger Johansson ordförande Uddevalla
Göran Karlsson sekreterare Åmål
Ulla Reimers kassör Orust
Per Frykner
ledamot Trollhättan
Henrik Hjelm ledamot Uddevalla
Gun Söderström Larsson ersättare Trollhättan
Patrik Magnusson ersättare Trollhättan

Postadress:

Källvikenstiftelsen
Pionjärvägen 6
451 34 Uddevalla

E-post:

info[at]kallvikenstiftelsen.se