Kontakt

Källvikenstiftelsen leds av en styrelse.
Styrelsens ledamöter är aktiva i såväl Stiftelsens administration som beredning av ansökningar.
Varje ledamot i styrelsen har ansvar för, och kompetens inom, olika områden av styrelsens arbete.

Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor och står även under Länsstyrelsens kontroll.

Kontakt med Stiftelsen tas enklast med e-post .

Adresser:

Postadress:
Källvikenstiftelsen

Pionjärvägen 6
451 34 Uddevalla

E-post:
info[at]kallvikenstiftelsen.se

Styrelse

Ledamöter i Stiftelsens styrelse är

Lars Ålander Uddevalla ordförande
Henrik Hjelm Uddevalla sekreterare
Per Frykner Trollhättan kassör
Patrik Magnusson Uddevalla ledamot
Gun Söderström Larsson Trollhättan ledamot
Magnus Abelsson Uddevalla  ersättare
Per Abrahamsson Uddevalla ersättare

Kontakt med styrelseledamot sker genom e-post:
fornamn.efternamn@kallvikenstiftelsen.se