Källvikenstiftelsen leds av en styrelse.
Styrelsens ledamöter är aktiva i såväl Stiftelsens administration som beredning av ansökningar.
Varje ledamot i styrelsen har ansvar för, och kompetens inom, olika områden av styrelsens arbete.

Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor och står även under Länsstyrelsens kontroll.

Kontakt med Stiftelsen tas enklast med e-post .

Adresser:

Postadress:
Källvikenstiftelsen

Pionjärvägen 6
451 34 Uddevalla

E-post:
info[at]kallvikenstiftelsen.se

Styrelse

Ledamöter i Stiftelsens styrelse är

Roger Johansson Uddevalla ordförande
Göran Karlsson Åmål sekreterare
Ulla Reimers Orust kassör
Mats Dahlbom Vänersborg ledamot
Henrik Hjelm Uddevalla ledamot
Gun Söderström Larsson Trollhättan ersättare
Per Frykner Trollhättan ersättare

Kontakt med styrelseledamot sker genom e-post:
fornamn.efternamn@kallvikenstiftelsen.se