Beviljade bidrag

Källvikenstiftelsen redovisar ett urval av alla de organisationer som erhållit bidrag.

Till och med mars 2022 har bland annat följande organisationer beviljats bidrag. Totalt har bidrag lämnats till över 50 olika organisationer.

 • Allmänna Försvarsföreningen
 • Bohuslän Dals Försvarsutbildningsförbund
  samt föreningar inom detta förbund.
 • Civilförsvarsförbundet (olika avdelningar)
 • FMCK Bohuslän Dal
 • FRO Borås och Värmland
 • Föreningen Flottan Män
 • Försvarets Fältartister
 • Göteborgs Maritima Museum
 • Hemvärnsrådet
 • HVR Stockholm
 • Insatsingenjörernas Riksförbund
 • Karolinska förbundet
 • Kungl. Bohusläns Regementes Kamratförening
 • Kungl. Bohusläns Regementes Officersklubb
 • Militärpolisföreningen
 • Mind
 • Missing People – Ledningsgrupp FyrBoDal
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer,
  samt lokala lottakårer och lottaföreningar
 • Ronald Mc Donalds Barnsjukhus
 • Sjöofficerssällskapet Göteborg
 • Sjöräddningssällskapet
 • Sjövärnskårens riksförbund
 • Stiftelsen Armé- Marin och Flygfilm
 • Stiftelsen Backamo Lägerplats
 • Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
 • Stiftelsen Bohusläns Museum
 • Svenska Försvarsutbildningsförbundet
  med regionala- och rikstäckande förbund
 • Svenska Röda Korset
 • Södra Dals Pistolskytteförening
 • Uddevalla Skyttekrets
 • Westgöta Dals Hvinsatsförening
 • Vänersborgs hemvärns kamratförening
 • Åmåls Hemvärnsförening

Följande publika arrangemang har beviljats stöd:

 • Totalförsvarets Dag i Uddevalla
 • Ölands Totalförsvarsdag
 • Regementets Dag i Borås
 • Gustafsbergsspelen i Uddevalla