Källvikenstiftelsen redovisar ett urval av alla de organisationer som erhållit bidrag.

Till och med september 2018 har bland annat följande organisationer beviljats bidrag:

 • Allmänna Försvarsföreningen
 • Bohuslän Dals Försvarsutbildningsförbund
  samt föreningar inom detta förbund.
 • Civilförsvarsförbundet (olika avdelningar)
 • FMCK Bohuslän Dal
 • FRO Borås och Värmland
 • Föreningen Flottan Män
 • Försvarets Fältartister
 • Göteborgs Maritima Museum
 • Hemvärnsrådet
 • HVR Stockholm
 • Insatsingenjörernas Riksförbund
 • Karolinska förbundet
 • Kungl. Bohusläns Regementes Kamratförening
 • Kungl. Bohusläns Regementes Officersklubb
 • Militärpolisföreningen
 • Mind
 • Missing People – Ledningsgrupp FyrBoDal
 • Riksförbundet Sveriges Lottakårer,
  samt lokala lottakårer och lottaföreningar
 • Ronald Mc Donalds Barnsjukhus
 • Sjöofficerssällskapet Göteborg
 • Sjöräddningssällskapet
 • Sjövärnskårens riksförbund
 • Stiftelsen Armé- Marin och Flygfilm
 • Stiftelsen Backamo Lägerplats
 • Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
 • Stiftelsen Bohusläns Museum
 • Svenska Försvarsutbildningsförbundet
  med regionala- och rikstäckande förbund
 • Svenska Röda Korset
 • Södra Dals Pistolskytteförening
 • Uddevalla Skyttekrets
 • Westgöta Dals Hvinsatsförening
 • Vänersborgs hemvärns kamratförening
 • Åmåls Hemvärnsförening

Följande publika arrangemang har beviljats stöd

 • Totalförsvarets Dag i Uddevalla
 • Ölands Totalförsvarsdag
 • Regementets Dag i Borås
 • Gustafsbergsspelen i Uddevalla