För vad kan man söka?

Källvikenstiftelsen huvudändamål är att främja stärkandet av Sveriges försvar jämte fredsbevarande åtgärder.

Källvikenstiftelsen kan lämna ekonomiska bidrag till verksamhet inom följande områden:

  1. Undervisning eller utbildning samt till verksamhet och investeringar för sådant som har totalförsvars eller fredsbevarande karaktär
  2. Hjälpverksamhet bland behövande
  3. Vetenskaplig forskning som har totalförsvars, fredsbevarande eller militärhistorisk karaktär
  4. Insatser avseende humanitär och samhällsnyttig verksamhet

Ansökningar skall avse planerade/kommande projekt/verksamheter.
Projekt/verksamheter skall inte beräknas starta förrän tidigast 3 månader efter ansökningstidens utgång.

För redan genomförd/startad verksamhet ges normalt ej bidrag.

Vem kan
söka?

För vad kan
man söka?

Hur söker
man?

När kan man
söka?

Rekvisition