Historik

1946 beslöt Bohuslän-Dals Befälsutbildningsförbund att köpa Tångarna norr Strömstad och där anlägga ett utbildningsläger för att stödja frivillig befälsutbildning, lottakåren och övriga frivilliga försvarsorganisationer med en utbildningsplats.

Året därpå var affären avslutad och även en del av fastigheten Källvik inköptes. Det bestämdes att lägerplatsens namn skulle bli Strömstads lägerplats. När kursgården sedermera övertogs av FBU-föreningarna* i Bohuslän-Dals Befälsutbildningsförbund ändrades namnet från Strömstads Lägerplats till Föreningen Kjellvikens Lägerplats.

Från begynnelsen skrevs namnet ”Kjellviken”. Det har sitt ursprung i det nordbohuslänska ordet ”kjell” för fågelarten strandskata. Kjellviken var följaktligen platsen där strandskatorna höll till.

Sommaren 1947 ordnades ett arbetsläger med 20 frivilliga, en pionjärpluton ur I17 och en kokvagnskurs för lottor och byggnationen igångsattes.

Strömstads lägerplats invigdes 25 juli 1947 och Föreningen Kjellvikens Kursgård bildas.

1958 övergår lägret från Bohuslän-Dalsförbundet till Föreningen Kjellvikens lägerplats, en förening av samtliga FBU-föreningar, som var med och startade lägret.

1978 ändras namnet till Föreningen Källvikens Kursgård.

I och med Försvarsmaktens utveckling med minskat behov av utbildning för frivilligförsvaret har även behovet av kursgårdar i Sverige minskat.

2010 säljs kursgården  och föreningarna beslutar 2011 att bilda Källvikenstiftelsen

*Frivillig befälsutbildning (FBU) som 2006 namnändras till Försvarsutbildarna