När kan man söka?

Ansökningar till Källvikenstiftelsen kan göras under två perioder per år.

1 april – 1 september och 1 oktober – 1 mars

Under mars och september går det ej att sända ansökningar till stiftelsen. Då är ansökningsformuläret blockerat.

Ansökningar skall avse planerade/kommande projekt/verksamheter. Projekt/verksamheter/anskaffningar skall inte påbörjas förrän tidigast 3 månader efter ansökningstidens utgång.

För redan genomförd/startad verksamhet ges normalt ej bidrag.

Behandling av ansökningar sker endast under mars/april och september/oktober månader, och beslut sänds med vanlig post ca 2 månader efter ansökningstidens utgång, dvs under maj/november.
Förhandsbesked kan inte lämnas.

Vem kan
söka?

För vad kan
man söka?

Hur söker
man?

När kan man
söka?

Rekvisition