Vem kan söka?

Berättigade till bidrag från Stiftelsen är:

  • Frivillig försvarsorganisation enligt Frivilligkungörelsen
  • Svensk ideell demokratisk organisation som verkar för stöd till samhälle och individer

Vid ansökningar prioriteras organisationer inom Västra Götalands län.
Försvarsutbildarnas verksamhet har en särställning.

Styrelsen är inte skyldig att motivera sina beslut.
Styrelsens beslut kan inte överklagas eller omprövas.

Om en ansökan avslagits kan sökande lämna ny ansökan för samma projekt vid högst ett ytterligare tillfälle.

Notera att bidrag endast lämnas till framtida projekt eller verksamheter, samt att ofullständiga ansökningar inte behandlas.

Ansökningar skall avse projekt som startas tidigast tre (3) månader efter ansökningstidens utgång.
Bidrag kan beviljas även med en del av det sökta beloppet, eller kopplas till särskilda villkor.

Beviljade bidrag utbetalas först efter genomförd verksamhet och skall styrkas med kvitton på gjorda utbetalningar. Läs mer under “Rekvisition”.

Enskilda personer kan inte erhålla bidrag från Källvikenstiftelsen.

Vem kan
söka?

För vad kan
man söka?

Hur söker
man?

När kan man
söka?

Rekvisition